bulletBrinnande Diesel-läckage
bulletArbetsolycka linje-arbetare
bulletStegräddning från balkong
bulletAutomat-larm industri
bulletTrafik-olycka
bulletRas-olycka rivningsarbete
bulletSoteld

Klicka på respektive bilder för förstoring

horizontal rule

 

 

 

bulletDieselolycka

Här har en större dieseltank börjat läcka. Ett område på ca 20m2 har fatta eld runt tanken. Vi skulle undanröja riskerna och förbereda för miljö-kontoret att ta hand om sanering.

 
bulletArbetsplatsolycka linjearbetare

Ett GPS larm har kommit in från en linje-arbetare från Fortum. Bedöm och hantera de elekriska riskerna innan person-räddning startas.

 
bulletStegräddning

EN person har fått hjärt-attack på sin balkong. Av olika anledningar går han inte att hämta genom lägenhet utan måste på ett milt sätt tas ned från balkongen via stege.

 
bulletAutomat-larm

Övning i strategi för att snabbt identifiera larm-typ och var i en större industri larmet utlösts. Sedan effektiv uppbyggnad av bas-punkt och inträngning, samt avslutande släckning och ventilation.

 
bulletTrafik-olycka

En person har blivit påkörd. Okänt antal inblandade och skadade. Övningen skulle träna på hantering av rattfylla, säkra antalet inblandade och minimera farliga lägen tills ambulans anländer.

 
bulletRas-olycka

Vid rivningsarbete på otillgänglig arbetsplats har en person fått ett stort betongblock på armen och ligger fastklämd. Losstagning under primitiva förhållanden övas

 
bulletSoteld

Träning av nya rutiner för sot-eld bekämpning. En uppenbart enkel soteld visade sig ha oväntade konsekvenser i form av glödbrand i vindens tross-botten.

 

Back to Top